Zeleno groblje nalazi se u blizini Doma u Vidoima. Tono se ne zna od kad slui svojoj svrsi. Jedan od najstarijih spomenika datira iz 1781. godine. Sredinom 70tih godina dobrotvornim radom mjetana izgradjena je nova kapelica. Na nekoliko lokacija u blizini groblja nalaze se autohtoni srednjevjekovni nadgrobni spomenici (steci).

 

 

 

 

 

_________________________________

2005 Bandov - Sva prava pridrana