Vidoši

Livno

 

________________________________

* Odobrenje autora, 03.10.2005.