Medaljon iz Sturbe. Iz knjige "Loziev ilirski san" Stipe Mandjerala. (37x30 mm) s jedne strane: "S. FRANCISCVS S. DOMINiCVS ROMA", a sa druge: "S. CLARA S. CATHAR. SEN ROMA".