U livanjskom kraju pelarstvo ima dugu tradiciju. Jo za vrijeme turske uprave poele su se uzgajati pele. Jedan od takvih primjera, gdje je tradicija sauvana, je obitelj najpoznatijeg livanjskog pelara Tomislava Perkovia iz Glavica (pele mu je drao stric Pero, djed Ante i pradjed Jakov). Informacije i prodaja: 034/203-767.

Poveznica:
Pelarstvo

 

 

_________________________________
Fotografija: Pela, B.Bonifai

2005 Bandov - Sva prava pridrana