Zahvala:

Jeli Krišto-Stergar i Mariji Dropuljić na stručnoj podršci pri izradi ovog projekta. Takodjer hvala fra ćiri Lovriću i Stipi Mandjeralu za dopuštenje objave citata ili odlomaka knjiga.

 

Fotografije: A.Bandov

 

Korišteni izvori i literatura:

Dr.sc. Petar Džaja, dr.vet.med, Hrvati-Katolici livanjskog kraja, Zagreb, 2000., Vikarijat Banjalučke biskupije;

Skupina autora, Livanjski kraj u povijsti, 1994., Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split, Općinsko HVO-Livno;

Fra ćiro Lovrić, Tisuću dana bez Kupresa, 1997., Baška Voda, Matica hrvatska - Ogranak Kupres;

Tomislav Perković, Stanovnišvo Livanjskog polja u 18. i 19. stoljeću, Livno, 2003., Matica hrvatska Livno;

Stipo Mandjeralo, Lozićev ilirski san, Split-Livno 1992., Knjžnica zbornika "Kačić";

Stipo Mandjeralo, Kutija za čuvanje vremena, Livno, 1996., Svjetlo riječi;

Vodič - Franjevački samostan Gorica na Gorici kod Livna, Livno, 1995., Franjevački samostan Gorica;

Naša Ognjišta, br. Travanj 2004., Tomislav Grad.

 

________________________________

©2005 Bandov - Sva prava pridržana