Poduzeća, privredni djelatnici...

 • Ante Jozić-Zeko, Automehaničarska radionica, Vidoši, Tel.: 034/203-000
 • Brešić d.o.o., LIVNO, Proiz.rezane grade,osim nesast.za patos.,Telefoni 034/265-245, Fax 034/265-245
 • CORBIC d.o.o., Livno, MEGDAN BB, 80101 Livno, Telefon: 034/265-033
 • čečura d.o.o.,Smričani bb, Proizvodnja PVC stolarije, aluminijske stolarije, roletna, grila, rolo i sekcijskih garažnih vrata, kovanih i aluminijskih ograda, blindo vrata, okova, izolacijskog stakla. Tel.: 034/202-810, Web: http://www.cecura-livno.com/
 • DAVOR d.o.o., LIVNO, Trg.na malo mesom i mesnim proizvodima. Telefoni 034/202-993 Fax 034/202-993
 • Dže - Co d.o.o., LIVNO, Prerada mlijeka i mliječnih proizvoda, Telefoni 063/331-221, Fax 265-265
 • Orman d.o.o., Sturba bb, Tel.: 034/200-495
 • Petričević comm d.o.o., Zagoričani bb, Tel.: 034/201-937
 • Rudnici Tušnica, Silvija Strahimira Kranjčevića, 80101 Livno, Tel.: 034/201-117
 • Silit d.o.o., Sturba bb , Tel.: 034/200 495
 • Suša, Proizvodnja livanjskog sira, Megdan, Tel.: 034/203-000

Poveznica:

Registar poslovnih subjekata - Livno
Poslovni imenik BIH (Žute stranice)


Škole

Osnovna škola "Mladost" u Vidošima kao i brojni drugi objekti izgradjeni su jednim dijelom dobrovoljnim prilozima mještana (300 DEM). Školu je izgradila duvanjska gradjevinska tvrtka "Vran". Otvorena je povodom nekadašnjeg "Dana Livna" 10. listopada 1979. godine. Škola raspolaže s 8 modernih učionica. Osim toga postoje još 4 područne škole u: Smričanima (od 1928.), Dobrom (od 1950.), Zagoričanima (od 1950.) i na Megdanu. Info: OŠ "Mladost"- Vidoši, Tel.: 034/203-000

 

Infrastruktura

Vidoši su elektrificirani 1952. godine. Telekomunikacijski vod do tušničkog rudnika postavljen je počekom 50tih, dok je šire mjesto na mrežu priključeno u listopadu 1983. godine. Mještani su za telefonske priključke morali izdvojiti po 1800 DEM. Ostala mjesta u župi priključena su nekoliko godina kasnije (Zagoričani 1990, Potkraj ?).

Asfalt na magistralnoj cesti (6-1) Livno-Tomislav Grad od Drinove Medje postavlja se 70tih godina. 1975. godine asfaltirana je makadamska cesta od Smričana do Tušnice (6,5 km). Fratarsku cestu od Dobrog do Vidoša, započetu još davne 1934. godine zahvaljujući fra Anti Šakiću, dovršava sadašnji župnik Fra ćiro Lovrić 1988. godine. Udaljenost je smanjena s 18 na 2 km.

Lokalni vodovodi grade se u: Glavicama 1971., Potoku i Smričanima 1972., Lopaticama 1973. (kasnije se zbog niskog priliva vode priključuju na vodovod rijeke Sturbe), Donjoj Sturbi 1982., Grgurićima, Vidošima i Sturbi 1983., Megdanu i Potkraju 1984., Lopatinacu 1985. i Zagoričanima 1991. godine.

 

Dom kulture

Dom kulture izgradjen je nakon Drugog svjetskog rata dobrovoljnim radom mještana Mjesne zajednice "Vidoši". Svečano je otvoren 1947. god.. Električnu energiju dobivao je iz tušničkog rudnika, koji je opskrbljivao i grad Livno. Predstavljao je tada jedno od najmodernijih okupljališta mladeži šireg livanjskog kraja. U sklopu objekta nalazile su se: kino ("Ograda"), kavana, ambulanta, trgovina mješovite robe, kasnije pošta i matični ured. U 60tim godinama kino se dvorana koristi kao disko klub "Raj". U nedostatku adekvatnog prostora u Livnu od sredine 70tih, mjesto je održavanja brojnih koncerata najpoznatijih umjetnika iz Hrvatske i Bosne Hercegovine, priredbi i društvenih manifestacija ondašnjeg sustava. Dom kulture s nedostatkom financijskih sredstava biva nažalost u zadnja 2-3 desetljeća sve više zapušten i prepušten propadanju. U njemu je bila 7 godina (do 2003.god.), smještena tvornica za preradu drveta. Danas je jedino poštanski ured u funkciji.

Info: HP d.o.o. Mostar - PU 80208 Vidoši, Tel.: 034/201-800