Crkva Bezgrješnog zaea Blaene Djevice Marije, Foto: A. Bandov, 2004.

 


Zvonik crkve, postavljen 1902.g., Foto: A. Bandov, 2004.

 


Krunica u "Zlatnom zidu", Autor Stipe Perkovi Faraon, Foto: A. Bandov, 2004.

 


Ulazna vrata, Foto: A. Bandov, 2004.

 


Natpis godine gradnje na zapadnom ulazu u crkvu, Foto: A. Bandov, 2004.

 


Glavni oltar od kamena isklesao je Mato Radni-Baja 1870.g., Foto: A. Bandov, 2004.

 


Crkva, Boi 2004., Foto: A. Bandov