Natpis godine gradnje na zapadnom ulazu u crkvu, 2004., Foto: A. Bandov.